وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید 09127997406

وبرا الکتریک Webra Electric

جهت هماهنگی قیمت و موجودی با فروشگاه وبراالکتریک تماس بگیرید 09127997406

وبرا الکتریک Webra Electric

وبرا الکتریک با 17 سال سابقه واردات و تامین ملزومات برقی برند W & E

طبقه بندی موضوعی

وبرا الکتریک

تامین کلیه ملزومات برقی

 جهت هماهنگی قیمت وموجودی پیام دهید

 

 

آدرس فروشگاه:

لاله زار جنوبی کوچه ترابی گودرزی مجتمع تجاری لاله زار طبقه سوم پلاک 3

تلفن فروشگاه:

02133994533

02133901836

تلفکس:

02133920874

02133992479

تلفن همراه:

09127997406

وبراالکتریک مدیر فروش غلامی

انواع سرسیم فیشی جفتی

بسته 100 عددی سرسیم فیشی جفتی سایز 2.5

بسته 100 عددی سرسیم فیشی مادگی

بسته 100 عددی سرسیم فیشی نری مدل MPD 1.25-1562

خرید انواع سرسیم جفتی روکشدار

خرید اواع سرسیم جفتی لاله زار

خرید فیشی جفتی 2.5

سرسیم فیش فشنگی روکشدار آبی رنگ

سرسیم فیش فشنگی سایز 2.5

سرسیم فیش مادگی مدل FRD 2-156

سرسیم فیش نری مدل MPD 2-156

سرسیم فیشی جفتی

سرسیم فیشی جفتی آبی

سرسیم فیشی جفتی آبی رنگ

سرسیم فیشی جفتی تمام روکش

سرسیم فیشی جفتی روکشدار آبی

سرسیم فیشی جفتی روکشدار آبی سایز 2.5

سرسیم فیشی جفتی مدل MPD 2-156

سرسیم فیشی فشنگی تمام روکش

سرسیم فیشی فشنگی لاله زار

سرسیم فیشی نری مادگی

سرسیم فیشی نری مادگی فشنگی

سرسیم لول جفتی آبی

فروش انواع سرسیم جفتی

فروش انواع سرسیم جفتی روکشدار

فروش فیشی جفتی 2.5

فیشی فشنگی نر و مادگی روکشدار

قیمت و خرید بسته 100 عددی سرسیم روکشدار فیش فشنگی

قیمت و خرید بسته 100 عددی سرسیم فشنگی لاله زار

قیمت و خرید سرسیم فشنگی روکشدار لاله زار

قیمت و خرید سرسیم فیشی لاله زار

قیمت و خرید فیشی جفتی 2.5

لاله زار سرسیم فیشی مادگی فشنگی

لاله زار سرسیم فیشی نری فشنگی

لیست قیمت انواع سرسیم فیشی جفتی لاله زار

لیست قیمت انواع سرسیم فیشی روکشدار لاله زار

مشخصات و قیمت فیشی جفتی 2.5

نر و مادگی استوانه ای

نر و مادگی سرسیم فیشی فشنگی

نر و مادگی فیش فشنگی سایز 2.5

نر و مادگی فیشی سایز 2.5

نر و مادگی لوله ای

کابلشو جفتی سایز 2.5

کابلشو فشنگی

کابلشو فشنگی نر و مادگی